free html templates

Impresszum 

Név: Várhelyi Csanád

Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hunyadi u. 2.

Telefon: 06 70 226 4545

E-mail: varhelyicsanad@gmail.com

Internet: eskuvoifotosvideosdebrecen.hu

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.

(1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., info@mhosting.hu)

ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek Ezek a jelen Általános Szerződési Feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák Várhelyi Csanád, mint Szolgáltató által üzemeltetett weboldala használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, ha amennyiben minden pontját részletesen elolvasta, azokkal egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra – így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Jelen ÁSZF tartalmazza a https://www.eskuvoifotosvideosdebrecen.hu/ weboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatás igénybevételének természetes személyek, jogi személyek és egyéb szervezetek (továbbiakban: Megrendelő) általi használatának feltételeit.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt elérné vagy használja a weboldalamat. A webhely bármely részének elérésével vagy használatával Ön vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelezik magukat. Ha nem ért egyet a jelen szerződés valamennyi feltételével és feltételeivel, akkor nem érheti el a weboldalt vagy használhat semmilyen szolgáltatást. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételeket ajánlatnak tekintjük, az elfogadás kifejezetten e Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

A Megrendelő a Weboldalon rendelés leadásával, szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

Szolgáltató elérhetőségei:
Név: Várhelyi Csanád
Weboldal: https://www.eskuvoifotosvideosdebrecen.hu/
Email: varhelyicsanad@gmail.com
Telefonszám: +36 70 226 4545
Levelezési cím: 4200 Hajdúszoboszló, Hunyadi u. 2.
 
Tárhelyszolgáltató adatai:
Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe:info@mhosting.hu
Tárhelyszolgáltató weboldala: https://www.mhosting.hu/
Tárhelyszolgáltató ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 1 700 2323

 Weboldalam fő tevékenysége, esküvő videózás. A Weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a Weboldalon történő megrendeléshez, regisztráció nem lehetséges, így a Megrendelő regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Weboldalon felkínált esküvői videós szolgáltatásra.

Weboldalunk általános működése és jellemzői:
• Weboldalam cookie-kat használ, melyek a weboldal használatát segítik elő. A cookie-k elfogadására, vagy megtiltására weboldalam nyitó oldalán a láblécben van lehetőség.
• A weboldalon nem gyűjtők és nem tárolok személyes adatokat.
• Ügyfeleim, látogatóim nem tudnak kommenteket, hozzászólásokat vagy megjegyzéseket elhelyezni a weboldal részein, aloldalain, képek vagy szöveges tartalmak mellett, alatt.
• Weboldalon nem üzemel webshop, így online vásárlásra lehetőség nincsen.
• Kapcsolatfelvétel kizárólag telefonon, emailben vagy árajánlatkérő űrlap használatával lehetséges. Az Email-ben megküldött adatokat csupán szerződéskötésig, vagy szerződéskötés nélkül maximum 6 hónapig tárolom el levelezési fiókomban, ezt követően törlésre kerülnek. Amennyiben nem kötött velem szerződést, de előbb kérné adatai törlését, úgy erre az email címre küldjön nekem egy email-t, melyben az adatok azonnali törlését kéri: varhelyicsanad@gmail.com
• Sikeres szerződéskötés esetén, az adatok átkerülnek a szerződésre, melyet a videózás elvégzéséig őrzünk meg, ezt követően cégünk irattári archívumába kerülnek melyet 5 évig őrzünk meg. Ezt követően iratmegsemmisítőben megsemmisítem azt.
• A weboldal használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezelem, és nem adom ki kívülálló harmadik személy számára.

Email, vagy Árajánlatkérő űrlap használata:
• Email címem vagy Árajánlatkérő űrlap kizárólag a kapcsolatfelvételt és az árajánlatkérés megkönnyítését szolgálják.
• Emailben, vagy az árajánlatkérő űrlapban megadott adatokat weboldalam nem tárolja el, azokat kizárólag központi email címemre továbbítja:varhelyicsanad@gmail.com
• A megküldött adatokat kizárólag a kapcsolattartásra használom fel.
• Amennyiben az árajánlatkérés után, maximum 1 hónapon belül nincs szerződés kötés, úgy korábban megküldött adatok törlésre kerülnek.
• Ügyfeleim emailben megküldött adatait kizárólag a szerződéskötésig tárolom el email fiókomban, és azt követően törlésre kerülnek.

Árképzés:
Nem dolgozok fix csomag árakkal, minden megbízásra egyedi árat készítek el ügyfeleimnek. Az árak kialakításánál figyelembe vesszem a videózás helyszínét, az utazási költségeket, a választott napot, napszakot, és a videózás időtartamát, valamint az utómunkára, kidolgozásra fordított időt.
Egyetlen árajánlat sem minősül foglalásnak.

Foglalás:
Szolgáltatásaimat ügyfeleim kizárólag aláírt szerződéssel foglalhatják le. Nem kötök szerződést szóban. Szerződéskötéskor előleggel dolgozom, melynek ára a választott videózási technikától függ. Az előleget a végső ajánlati árból levonom.
 
Videózás:
A videózás a szerződésben meghatározott kitételekkel, időben, helyszínen és módon történik. Az előre megbeszélt időpontban érkezem a helyszínre, majd megkezdem az előkészületeket, és a videózást. A videózást követően minden elkészített vágóképet leválogatunk, majd a fennmaradó mennyiséget kidolgozom és összevágom.
 
Videók átadása:
Videók átadása általában a videózástól számított 64 napon belül történik, ami nagyban függ a videózás típusától, hosszától és az elkészített vágóképek darabszámától. A felbontás lehet Full HD vagy UHD 4K. Nyers vágóképek nem kerülnek átadásra, azok mindvégig birtokomban maradnak. A vágóképeket általában mp4. vagy mov. formátumban tároljuk. Minden egyéb a szerződésben meghatározott módon történik.
 
Videók archiválása és tárolása:
Az elkészített nyers vágóképeket videózástól az átadásig őrzőm meg. Ezt követően a nyers vágóképek törlésre kerülnek, így a vágóképek további átdolgozására, kidolgozására nincs lehetőség. A kidolgozott videóklipek DVD minőségben archívumba kerülnek, melyeket külső merevlemezen tárolok minimum 1 évig, ezt követően fenntartom a jogot arra, hogy a videókat véglegesen kitörölhessem az archívumból.
A kidolgozott videóklipek átadását követő 12 hónapig ügyfeleimnek díjmentesen lehetősége van arra, hogy azokat újra elkérje DVD minőségben.
 
Fotók és Videók weboldalamon, facebook, youtube, és egyéb közösségi oldalaimon történő referálása:
A papír alapú szerződés kötés szerint fenntartom a jogot arra, hogy az elkészített fotókat, vágóképeket, videókat, filmeket a saját védjegyemmel, logómmal láthassam el és felhasználhassam azokat saját munkáim referálására az alábbi médiákban kizárólag a megrendelő keresztnevével ha engedélyezi ha nem akkor név nélkül:
• Facebook
• Instagram
• YouTube, Videa, Indavideo, Vimeo,
• Google cégem (név nélkül)
• Pinterest (név nélkül)
• Twitter (név nélkül)
• Reklám célú hirdetéseinkben (név nélkül)
Ezen referálást a papír alapú szerződés ide vonatkozó pontja tárgyalja. A szerződés kötéskor különös figyelmet fordítok ezen pont átbeszélésére, megértetésére. Aláírt szerződés esetén utólagos módosításra nincs lehetőség. A referencia oldalakon történő fotók, videók megjelenítése teljesen anonim, név nélkül történik, ez alól kivétel a Facebook és az Instagram, ahol a fotókon név megjelenés is történhet.
Abban az esetben, ha ügyfelem szerződésben nem járul hozzá a fotók referálásához, semmilyen formában nem használom fel azokat.
 
Egyéb rendelkezések:
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át. Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról. Az adatokat célhoz rendelten kezeljük. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatokat töröljük. (Várhelyi Csanád, Telefonszám: 0670/2264545, email:varhelyicsanad@gmail.com) a továbbiakban: Szolgáltató és adatkezelő alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, valamint a videó szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Videós tevékenység végzése:
Az adatgyűjtés ténye, hogy Várhelyi Csanád videó tevékenységet végez. Ezen tevékenység során vele kapcsolatba kerülő érintettek adatait kezeli. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.  

Kezelt adatok köre:
Név,lakcím,telefonszám,e-mail cím. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatok törlésre kerülnek. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását, információt az adatkezelésről az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: email útján a varhelyicsanad@gmail.com email címen vagy telefonon a +36 70/226-4545 számon.

Google Adwords konverziókövetés használata:
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

A Google Analytics alkalmazása:
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A cookik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

Közösségi oldalak:
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatgyűjtés célja:
A közösségi oldalakon, a weboldalegyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Adatbiztonság:
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amik az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek: jelszóval védett adminisztrációs rendszerek, valamint a dokumentumok zárt helyen való tárolása.

Az érintettek jogai:
Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adataiért. A tájékoztató elkészítésének alapjául szolgált a 2011 évi CXII. törvény–az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály.


Készítette: Várhelyi Csanád Hajdúszoboszló, 2018.05.15.